7HDร้อนออนไลน์

โควิดกลายพันธุ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 50 ตำแหน่ง "ติดง่าย-หวั่นดื้อวัคซีน"

#จับตาโควิดกลายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 วันนี้ (26 พ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าไวรัสสายพันธุ์ที่พบใหม่นี้พบในแอฟริกาใต้ และมีการพบนอกแอฟริกาใต้ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่การเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ เช่น ฮ่องกง

สายพันธุ์ที่พบใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมประมาณ 50 ตำแหน่ง และมากกว่า 30 ตำแหน่งเกิดขึ้นบนหนามแหลม หรือสไปรก์โปรตีน การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่ภูมิต้านทานแอนติบอดีจะจับ เป็นที่เกรงว่าจะทำให้ไวรัสนี้ดื้อต่อวัคซีน และที่สำคัญไวรัสนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่เอนไซม์จะตัด cleavage site โดยเฉพาะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนที่เป็นด่าง (K = lysine) ทำให้ง่ายต่อการตัดด้วยเอนไซม์ Furin ของมนุษย์ ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย หรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

หมอยงระบุด้วยว่า ในส่วนของ non-structural protein 6 nsp6 มีการขาดหายของพันธุกรรม ในตำแหน่งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น  ในส่วนของนิวคลีโอแคปสิด ก็เช่นเดียวกันมีการพบการเปลี่ยนแปลงคล้ายสายพันธุ์อัลฟา

อย่างไรก็ตามสายพันธุ์นี้ ยังพบจำเพาะที่อยู่ที่แอฟริกาใต้ การเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของประชากร จะช่วยลดการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวได้

กฎเกณฑ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะระบบ test to go สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ จะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเพิ่มขึ้น คงจะไม่เพียงแค่ test to go เท่านั้น เพื่อป้องกันการหลุดรอดของสายพันธุ์ดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทย