ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศิลปิน-นักร้อง ฟ้องศาลแพ่ง เอาผิดรัฐบาล

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรี ผู้ประกอบการสถานบริการและสถานบันเทิง พร้อมด้วยตัวแทนจาก สส.พรรคก้าวไกล ไปยื่นฟ้องที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพในสถานบริการและสถานบันเทิง รวมถึงงาน Event ต่างๆ ที่ถูกห้ามทำงานมานานกว่า 2 ปี จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายปกรณ์ โพธิ์แสงดา อาชีพนักดนตรี ยอมรับว่าได้รับผลกระทบเรื่องนี้ค่อนข้างหนัก เพราะเดิมมีงานเล่นดนตรีแทบทุกคืน ก็กลายเป็นไม่มีงาน ที่สำคัญคือแทบไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ จากรัฐบาล

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่จะยื่นฟ้องร้องต่อรัฐ ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากแต่ละคนมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่เท่ากัน ก็จะขอให้ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานของผู้เสียหาย เพื่อนำไปคำนวณเป็นตัวเงิน เพื่อใช้ในการบังคับให้รัฐบาลเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายต่อไป