เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เสียงจากชาวบ้านราชาเทวะ พอแล้วเสาไฟฟ้ากินรี

พื้นที่ อบต.ราชาเทวะ เคยเป็นข่าวอื้อฉาว กรณีการติดตั้งโครงการประติมากรรมเสาไฟกินรี ระบบโซลาร์เซลล์ มูลค่ากว่า 1,079 ล้านบาท เฉลี่ยราคาต้นละ 95,485 บาท ซึ่งมีการติดตั้งไปแล้ว 11,339 ต้น จนถูกองค์กรอิสระหลายหน่วยงาน ทั้ง สตง. ปปช. และ ปปท. เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สภา อบต.ราชาเทวะ ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟกินรี เพิ่มอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอีก 720 ต้น โดยขณะนี้ยังชะลอการจัดซื้อ จนกว่าผลตรวจสอบของ 4 องค์กรอิสระจะเสร็จสิ้น

ศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นที่น่าจับตามอง เพราะสภา อบต. ชุดใหม่ ที่จะได้รับเลือกเข้ามาบริหารงาน จะเป็นคนที่เข้ามาใช้งบประมาณในการบริหารงานพื้นที่

ทีมข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ ว่ายังต้องการให้มีการติดตั้งเสาไฟกินรี เพิ่มเติมอีกหรือไม่ รวมถึงสิ่งที่อยากให้ สภา อบต.ราชาเทวะชุดใหม่ เข้ามาพัฒนาพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า เสาไฟกินรีที่มีอยู่มากเพียงพอแล้ว อยากให้มีการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ปากท้อง การจราจรในพื้นที่ ที่มีปัญหาติดขัด และหลายจุดที่ยังไม่มีไฟจราจร ให้มีการติดตั้งหอกระจายเสียงแจ้งข่าวสารในพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะจุดอับที่มักมีคนเร่ร่อนมานอนอาศัย

ขณะที่ในส่วนของพื้นที่ อบต.อื่นๆ เช่น อบต.บางพลีใหญ่ ประชาชนที่มีสิทธิไปเลือกตั้งบอกว่า อยากให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและน่าอยู่เช่นเดียวกัน โดยปัญหาที่อยากให้สภา อบต. ชุดใหม่ เร่งแก้ไข เช่น เรื่องของยาเสพติด การจราจร และน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนปัญหาด้านสาธารณูปโภค จากประชาชนในพื้นที่ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ต่างเฝ้ารอ ว่าที่ นายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต. คนใหม่ จะเข้ามาช่วยสางปัญหาที่ค้างคาจนดำเนินชีวิตไม่สะดวกให้หมดไป