ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 15.08 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทรงเปิดงาน "คอมมาร์ต ไบรท์" งานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีไอซีที ที่บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันเป็นปีที่ 21 และเป็นการจัดงานครั้งที่ 57 มีสินค้าที่น่าสนใจ เช่น โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ DIY, สมาร์ตโฟน, แท็บแล็ต, สมาร์ตโฮม, เกม และซอฟต์แวร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ Covid Free Setting ใช้เทคโนโลยีคัดกรองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ลดการแออัดด้วยการจองคิวล่วงหน้า แบ่งรอบเข้าชม รอบละ 2 ชั่วโมง ให้บริการชำระสินค้าผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สะดวกและปลอดภัย มีจุดพักคอยและแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลารับสินค้า ผู้จัดงานหวังจะให้เป็นเวทีกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปี

เวลา 17.33 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นางปรีดา ล่องชุม ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นางพิมพ์รัชฎา อภิมนตรีธนา ประธานบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- นางสาวอติภา ประภาสะวัต ประธานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ More than hospital ของโรงพยาบาลที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน, การรายงานผลดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ และการจัดทำผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กาแฟชายทุ่ง" แก่ร้านกาแฟชายทุ่ง พร้อมทั้ง พระราชทานพระราชานุญาตให้ เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์นี้ พร้อมอักษรพระนามาภิไธย ไปประดับลงบนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของร้านกาแฟชายทุ่ง ได้แก่ เสื้อ แก้วน้ำ และกระเป๋าผ้า สำหรับจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่ง สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ข่าวอื่นในหมวด