ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี-คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ตามโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันมะเร็งเต้านม, ให้กำลังใจผู้ป่วย ให้มีชีวิตที่ดี และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งวรรณศิลป์ และคีตศิลป์ อันเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นไทย และนำผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ ระดับนักเรียน และระดับบุคคลทั่วไป และการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ประเภทบุคคลทั่วไป

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก ในปี 2020 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2.3 ล้านคน โดยประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 22,158 คน เสียชีวิต 8,266 คน ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ได้จัดทำโครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส" ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ออกให้บริการ 1,500 ครั้ง สามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก ได้ 968 คน

ข่าวอื่นในหมวด