ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงานในปี 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัคร และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิฯ ร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการกำหนดกรอบระบบงานที่ชัดเจน นำไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ยึดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ซึ่งเปิดบริการมากว่า 29 ปี และสาขาบองมาร์เช่ เปิดบริการมาเป็นเวลา 14 ปี จากพระราชประสงค์ในการพัฒนาสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร ผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่เกิดจากความสำเร็จของการวิจัย ได้ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดสากล ส่งจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์อย่างสะดวก และมั่นใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการหลวง ได้ปรับปรุงร้านจำหน่ายทั้งสองแห่งให้มีความทันสมัย กว้างขวาง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบ New Normal และการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อลดความแออัด มีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็นสัดส่วน ซึ่งขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ อาทิ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า 7 ชนิด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ฝักวานิลลา รวมถึง กระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวก

ข่าวอื่นในหมวด