ข่าวเด็ด 7 สี

ผู้ประกอบการมาตรฐาน SHA และ SHA+เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

รัฐบาลสรุปยอดล่าสุด มีผู้ประกอบการได้รับรองมาตรฐาน SHA กว่า 27,846 แห่ง และ SHA Plus 8,887 แห่ง เพิ่มขึ้นทันที หลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งเร่งแก้ปัญหาและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกขนาด เข้าถึงการขอรับมาตรฐานอย่างเท่าเทียม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ และยังมีผู้ประกอบการทยอยยื่นขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการของไทย พร้อมปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจแบบ New Normal ปรับรูปแบบให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

โดยมีศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA และ SHA Plus ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทะเบียนออนไลน์ โดยจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ข่าวอื่นในหมวด