ข่าวเด็ด 7 สี

สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส

นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ประชาชน เป็นการเปิดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส เริ่มวันนี้้ (27 พ.ย. 64) เป็นวันแรก โดยเป็นมีการจัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน จำนวน 10,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่จังหวัดนนทบุรี

อัปเดตยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 จากระบบหมอพร้อม ล่าสุดฉีดไปแล้วกว่า 91.8 ล้านโดส โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม 1 กว่า 47.7 ล้านโดส และฉีดครบ 2 เข็มกว่า 40.9 ล้านโดส ส่วนเข็ม 3 ฉีดกระตุ้นไปแล้วกว่า 3,200,000 โดส