ข่าวดึก 7HD

สมอ.นำร่อง 33 ตลาดสด ขายสินค้าถูกกฎหมาย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย หรือผู้ค้าในตลาดสด ให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อยู่ในการควบคุม 126 รายการ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ของเล่น, หมวกกันน็อก, ท่อพีวีซี, เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ระบุว่า จะนำร่องตลาดสด 33 แห่งในจังหวัดปทุมธานี เช่น ตลาดรังสิต, ตลาดดีดีมาร์เช่, ตลาดพึ่งสุข และตลาดสี่มุมเมือง ร่วมกันเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมความรู้ทั้งเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และวิธีการเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาขาย ป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีแผนการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจ และเกิดประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค