ข่าวภาคค่ำ

ทุกจังหวัดพร้อมเลือกตั้ง อบต.พรุ่งนี้

ข่าวภาคค่ำ - หลายจังหวัดพร้อมเปิดคูหาให้ลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยเน้นให้การเลือกตั้งไร้การทุจริตและปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต่างทยอยเดินทางกลับไปถึงภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก อย่างที่จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ บริเวณสถานีขนส่ง บขส. และสถานีรถไฟ ต้องตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มงวด จัดทำประวัติว่าเดินทางมาจากจังหวัดไหน เป็นพื้นที่เสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย หรือ เสี่ยงสูง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการฉีดวัคซีน หากสงสัยก็จะทำการตรวจ ATK ก่อนทุกคน  หวั่นนำเชื้อจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเข้าไประบาดในพื้นที่ ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่หลายจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมหีบ และบัตรเลือกตั้ง แต่ละหมู่บ้านของตนเอง

ขณะที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ลงพื้นที่ดูความพร้อมที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมย้ำว่าการดำเนินการเลือกตั้งต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทุกหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมคัดกรองโรค และตลอดคืนนี้ ชุดเคลื่อนที่เร็วจะออกตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในภาพรวม ขณะนี้คำร่้องทุจริตเลือกตั้งมาแล้วทั้งหมด 255 คำร้อง โดยเป็นการซื้อเสียง แจกเงินถึง 88 คำร้อง

ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดี มีความสามารถ มาบริหารงานท้องถิ่น ที่งบประมาณจะถูกนำไปพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงในแต่ละพื้นที่และความต้องการของประชาชน พร่้อมกับขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ไปใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเลือกตั้ง ควรงดดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และผิดกฎหมายเลือกตั้ง