7HDร้อนออนไลน์

สั่งปิดหมู่บ้านหลังพบติดเชื้อโควิด-19 กว่า 20 คน พร้อมสั่งเฝ้าระวังคลัสเตอร์เลือกตั้ง อบต.

(27 พ.ย. 64) ที่หมู่บ้านปุดเนียม ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ, อสม.ในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีมติสั่งปิดหมู่บ้านภายหลังจากที่ตรวจสอบพบการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 จำนวนมากกว่า 20 ราย ทั้งเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ โดยไม่ทราบสาเหตุ หวั่นจะลุกลามไปทั้งหมู่บ้าน และอาจจะแพร่ระบาดออกไปหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตใกล้เคียงที่จะมีการจัดเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แม้ว่าเทศบาลตำบลสำโรงพลัน จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งจบไปแล้วก็ตาม แต่ก็มีผู้คนที่จะต้องเดินทางผ่านเข้าออกในหมู่บ้าน การสัมผัสกันในบรรดาญาติๆ ที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ในวันพรุ่งนี้ อาจจะเป็นการมารับเชื้อไปแพร่กระจายต่อได้ เพื่อเป็นการใช้มาตรการเข้มในการดูแล ผู้ใหญ่บ้านจึงได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านปุดเนียมและสั่งปิดโรงเรียนประถมที่อยู่ในหมู่บ้านด้วย ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564 หรืออาจจะปิดยาวต่อไปหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นต่อหมู่บ้านปุดเนียมแห่งนี้ ขณะเดียวกัน อบต.ทั้ง 179 แห่ง จาก 22 อำเภอ ได้ทำการส่งมอบหีบบัตร อุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วทุกแห่ง ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในการเลือกตั้ง อบต.ตามมา

นายสวัสดิ์ ศรีดาชาติ ผู้ใหญ่บ้านปุดเนียม เปิดเผยว่า หมู่บ้านปุดเนียมแห่งนี้มีทั้งหมด 110 ครัวเรือน ตอนนี้พบมีผู้ติดเชื้อโคโควิด-19 แล้ว 20 ราย โดยเป็นประชาชนชาวบ้านปุดเนียม 19 ราย และเป็นชาวบ้านติม ที่มาอาศัยอยู่บ้านปุดเนียม อีก 1 ราย จึงทำให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านปุดเนียมมีมติให้ปิดหมู่บ้าน ห้ามประชาชนทั้งการเดินทางเข้ามา และการเดินทางออกไปทุกกรณี เพราะถือว่าเป็นการเสี่ยงของคนทั้งหมู่บ้าน และที่สำคัญเจ้าของร้านค้าที่ขายของเบ็ดเตล็ดกลางหมู่บ้านก็ติดเชื้อ จึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างและจำนวนมาก ที่สำคัญตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนติดเชื้อเริ่มแรก และติดมาจากที่ไหน จึงทำให้ชาวบ้านลงมติให้ปิดหมู่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวังด้วยกัน ส่วนการดูแลชาวบ้านที่ออกไปไหนไม่ได้ คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะนำน้ำดื่ม นำอาหารไปส่งให้ถึงหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนตามสมควร โดยสิ่งของต่างๆ ก็จะได้รับการบริจาคมาจากทั้งส่วนงานราชการ เอกชน จากทุกภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วมบริจาคให้ชาวบ้านปุดเนียม กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปิดหมู่บ้านก็จะต้องรอคำสั่งจากทางที่ว่าการอำเภออีกครั้ง ที่จะมีการตรวจหาเชื้ออีกรอบว่ามีเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีก็น่าจะปิดไปถึงแค่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 แต่หากตรวจพบอีกก็คงจะต้องปิดต่อเนื่องไปจนกว่าจะปลอดภัยจริงๆ จึงจะได้เสนอประชาคมหมู่บ้านเสนออำเภอขอเปิดในโอกาสต่อไป