ข่าวเด็ด 7 สี

ชาวบ้านในพื้นที่ จ.สงขลา ทยอยเดินทางออกมาเลือกตั้ง นายกอบต.กันตั้งแต่ช่วงเช้า

รายงานสดจากจังหวัดสงขลา : ช่วยชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตื่นตัวพากันออกมาต่อแถวที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง กันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมเจลแอลกอฮอล์ เพื่อทำการคัดกรองป้องกันผู้ที่ติดเชื้อ covid-19 โดยเจ้าหน้าที่อีกคนก็นำบัตรประชาชนไปตรวจสอบลำดับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จากนั้นก็แจ้งลำดับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กับประชาชน ซึ่งหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบลเทพา จำนวน 971 คน

เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งในหมู่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านพระพุทธ โดยจุดดังกล่าวมีการแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 2 หน่วย โดยหน่วยที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 807 คน และหน่วยที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 812 คน ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ก็ดูแลอำนวยความสะดวก โดยหน่วยเลือกตั้งทุกจุดจะมีตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดน หรือ อส. ดูแลความสงบเรียบร้อย