7HDร้อนออนไลน์

กกต.เตือน กาเลือกผู้สมัครเสียชีวิต ถือเป็นบัตรเสีย ประสานตำรวจจับตาพื้นที่แข่งขันสูง

#เกาะติดเลือกตั้งอบต วันนี้ (28 พ.ย.64) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยว่า นับตั้งแต่เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต. จนถึงล่าสุดเวลา 11.00 น.  ยังไม่พบเหตุผิดปกติใดๆ ในหน่วยลงคะแนน โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง  ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงขณะนี้ มีทั้งหมด 262 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นกรณีการซื้อเสียง ซึ่งกกต.แต่ละจังหวัด จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด รวมถึงจะมีผู้ตรวจการการณ์เลือกตั้งของกกต. คอยสังเกตการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ถ้าในพื้นที่ใดมีผู้สมัครเสียชีวิต แต่ยังมีการลงคะแนนให้ จะถือว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และถ้าในพื้นที่ใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยจากเหตุกรณีการเสียชีวิต ทาง กกต.จังหวัด ก็จะแจ้งกลับมายัง กกต. กลาง ภายใน 7 วัน และดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันต่อไป