7HD ร้อนออนไลน์

ใส่ PPE คุมจุดเลือกตั้ง อบต. 3 หมู่บ้านเสี่ยงโควิด จ.เชียงใหม่

ใส่ PPE คุมจุดเลือกตั้ง อบต. 3 หมู่บ้านเสี่ยงโควิด จ.เชียงใหม่
วันนี้ (28 พ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 13 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ หนึ่งในสามหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเจ้าหน้าที่จุดเลือกตั้งต้องสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อ

ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด 414 คน ผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนเข้าคูหา นอกจากสวมชุด PPE เจ้าหน้าที่ยังใช้ฉากพลาสติกใสกั้นโต๊ะสำหรับลงชื่อ รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างคูหาและกำหนดทางเข้าออกแยกจากกัน และทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหาตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคอย่างเคร่งครัด

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า นอกจากหมู่บ้านแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม ยังมีหมู่บ้านแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 578 คน และ หมู่บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง ที่มีจำนวนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีก 513 คน ที่ กกต.เชียงใหม่ ใช้มาตรการเดียวกันจัดการเลือกตั้ง โดยตลอดทั้งวันการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความราบรื่นตามแผนที่กำหนดไว้

ข่าวอื่นในหมวด