7HDร้อนออนไลน์

แก๊งต้มตุ๋นอาละวาดหนัก สภากาชาดร่อนหนังสือเตือน

แก๊งต้มตุ๋นระบาดหนักภาคอีสาน ความคืบหน้ากรณีมีนักธุรกิจหนุ่ม ชาว จ.นครราชสีมา ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น ที่แอบอ้างเป็นคุณหญิง มาจากหน่วยงานสภากาชาดไทยและโรงงานผลิตผ้าห่มกันหนาว ลวงว่ามีโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยอ้างว่าได้รับการติดต่อจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ให้ช่วยติดต่อร้านค้าที่น่าเชื่อถือ เพื่อคัดเลือกให้เป็นร้านที่ดำเนินการสั่งผลิตผ้าห่ม 30,000 ผืน ในราคาผืนละ 590 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.7 ล้านบาท ทำให้นักธุรกิจหลงเชื่อโอนเงินค่ามัดจำไปให้โรงงาน 200,000 บาท จากนั้นก็ติดต่อผู้แอบอ้างไม่ได้อีกเลย

ล่าสุด วันนี้ (28 พ.ย.64) สภากาชาดไทย ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ สล.ว.2168/2564 เรื่อง “การแอบอ้างหลอกลวงเพื่อจัดหาผ้าห่มกันหนาวของสภากาชาดไทย” ส่งถึงนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาว่า ได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดแห่งหนึ่ง ว่ามีผู้อ้างชื่อ “ส้ม จากกาชาด” ได้ติดต่อไปยังหอการค้าจังหวัดว่าประสงค์จะจัดหาผ้าห่มกันหนาวให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 30,000 ผืน ในราคาผืนละ 590 บาท และยังพบพฤติการณ์หลอกลวงในภาคเหนือ เกี่ยวกับการสั่งซื้อข้าวสารด้วย

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ขอเรียนว่า สภากาชาดไทย ไม่มีนโยบายที่จะสั่งซื้อหรือติดต่อกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยตรง และไม่เคยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยคนใดเป็นผู้ติดต่อโดยตรง จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ หากต้องดำเนินการทางธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลและความน่าเชื่อถือก่อนดำเนินการทุกครั้ง และขอให้พึงระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ หากพบเห็นการแอบอ้าง หรือมีเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยคนใดแสวงหาผลประโยชน์ ขอให้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรายงานให้สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทราบเป็นการเร่งด่วนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง