ข่าวเด็ด 7 สี

ชาวกะเหรี่ยงออกไปรอใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. กันเนืองแน่น

บรรยากาศการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต. ที่หน่วยเลือกตั้งบ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแดง ออกไปรอใช้สิทธิกันเนืองแน่น จำนวนนี้มีหญิงสาวที่เป็นกะเหรี่ยงคอยาวชนเผ่าปะด่อง และได้รับสัญชาติไทยมาเข้าแถวรอคิวลงคะแนนด้วย

ทั้งนี้ในหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า มีชนเผ่าปะด่องที่มีสิทธิเลือกตั้งนับ 10 คน แต่มีหญิงที่สวมห่วงคอทองเหลือง มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียง 2 คน เพราะหญิงสาวรุ่นใหม่ที่ได้รับสัญชาติไทย ไม่ค่อยสวมห่วงคอกันแล้ว