ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้นำคนสำคัญซึ่งจะเป็นที่ระลึกถึงตลอดไป มิใช่เพียงแต่จากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประเทศและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ หากยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังท่านและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง