7HDร้อนออนไลน์

ผอ.กกต.โคราช เผย เลือกตั้ง อบต.เรียบร้อยดี มีประชาชนใช้สิทธิกว่า 73 % เกินเป้า

29 พฤศจิกายน 2564 พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า การเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2564 )  ในภาพรวมถือได้ว่าเรียบร้อยดี ไม่มีรายงานการฉีกบัตร หรือการกระผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง  มีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 73-75% ซึ่งเกินเป้าหมาย และมากกว่าตอนเลือกตั้ง อบจ.และเทศบาลด้วย ซึ่งทั้งหมด 243 อบต. ในพื้นที่ 31 อำเภอ จาก 32 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ยกเว้น อ.ลำทะเมนชัยนั้น  ถือว่า เป็นจังหวัดที่มีการจัดการเลือกตั้ง อบต.มากที่สุดในประเทศไทย  โดยมีหน่วยเลือกตั้ง 3,101 หน่วย เลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 243 คน และ ส.อบต. จำนวน 3,105 คน พบว่า รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงแค่เอกสารนำส่งเข้ามายัง กกต.จังหวัดเท่านั้น  และหาก อบต.ไหน ที่ผลเลือกนายกฯ ออกมาเท่ากัน ก็จะต้องจับสลากที่ อบต.ให้แล้วเสร็จ และรีบรายงานผลให้ทราบ ซึ่งต่อจากนี้ ก็จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 5-7 วัน เพื่อนำส่ง กกต.ตรวจสอบพิจารณาอย่างละเอียดอีกที ภายใน 30 วัน ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป  

ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนก่อนการเลือกตั้ง 10 เรื่อง โดยเป็นเรื่องร้องเรียนการซื้อเสียง 9 เรื่อง และเรื่องการข่มขู่คุกคามอีก 1 เรื่อง  ขณะนี้ กกต.จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจเช็คข้อเท็จจริง ซึ่งคาดว่าหลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้ว จะมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเข้ามาอีก ส่วนการร้องเรียนกรณีการปฏิบัติงานของผู้สมัครฯ ทำให้ขาดคุณสมบัตินั้น ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุด ก็ต้องให้โอกาส เพราะถือว่า ยังไม่ขาดคุณสมบัติ  ผู้สมัครนั้นสามารถมาลงสมัครเลือกตั้งได้