7HDร้อนออนไลน์

"โอไมครอน" ยังไม่หลุดเข้าไทย กรมวิทย์ฯ ปรับเทคนิคตรวจเชื้อกลายพันธุ์

"โอไมครอน" ยังไม่หลุดเข้าไทย กรมวิทย์ฯ ปรับเทคนิคตรวจเชื้อกลายพันธุ์
จับตาใกล้ชิด #โอไมครอน วันนี้ (29 พ.ย.64) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่าระบบการเฝ้าระวังของประเทศ ได้ตรวจรหัสพันธุรกรรมมาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน พบเพียงเดลตาและสายพันธุ์ย่อยของเดลตา

61a48448dbbcc1.20093850.PNG

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ยังสามารถใช้ตรวจโควิด-19  ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตาม แต่หากจะมีการตรวจแบบจำแนกสายพันธุ์ ว่าเป็น อัลฟา บีตา เดลตา ปัจจุบันเนื่องจากยังไม่มีชุดน้ำยาตรวจของ #โอไมครอน โดยเฉพาะ  ต้องอาศัยการตรวจพันธุกรรมแบบทั้งตัว ใช้เวลา 7 วัน จึงจะทราบผล ดังนั้นกรมวิทย์ฯ จึงเตรียมพัฒนาน้ำยาตรวจแยกสายพันธุ์โดยเฉพาะ คาดว่าอีกประมาณ  2  สัปดาห์ จึงจะสำเร็จ ระหว่างนี้ใช้เทคนิคการตรวจแยก จากน้ำตรวจโดยเฉพาะ 2 สายพันธุ์ คือ อัลฟา และบีตา ไปก่อน หากตรวจพบเป็น บวกตรงกัน ทั้งคู่แสดงว่า เป็น #โอไมครอน  โดยได้ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 15 ศูนย์ ให้ใช้เทคนิคการตรวจนี้ เพื่อค้นหาแยกเชื้อ #โอไมครอน

61a4843e22cfa6.30939557.png

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า สำหรับเทคนิคการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีดังกล่าว เนื่องจากตำแหน่งที่ใช้ยืนยัน ว่าเป็น #โอโมครอน พบตำแหน่งของยีนส์ที่ตรงกันใน ในอัลฟา คือ  HV69-70deletion  ส่วนในบีตา คือ ตำแหน่ง ที่ K417N และยังเป็นตำแหน่งที่ตรงกันใน เดลตาพลัส อีกด้วย ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ จะช่วยให้การตรวจยืนยันหา #โอไมครอน มีความรวดเร็ว ก่อนที่จะมีการพัฒนาน้ำยาตรวจสำเร็จ 

ส่วนข้อกังวลเรื่อง RT-PCR ที่ผ่าน อย.รับรอง 104 ยี่ห้อ ในจำนวนนี้มี 2 ยี่ห้อเท่านั้น ที่ตรวจตำแหน่งของสไปร์ทไปรตีน  ซึ่งหากเชื้อมีการกลายพันธุ์ที่สไปร์ทโปรตีน อาจตรวจไม่เจอนั้น เรื่องนี้จะได้ประสานทางผู้นำเข้า พร้อมติดตามข้อมูลรายละเอียดจากต่างประเทศ

61a48432621b18.92616259.png


ทั้งนี้ต่อสู้ รับมือกับโอไมครอนคือการฉีดวัคซีน ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำครบถ้วน โอไมครอนจะไม่เป็นปัญหามากสำหรับประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด