7HDร้อนออนไลน์

ผู้ประกอบการ ร้องผู้ว่าฯ ชลบุรี ขอเปิดขายเหล้า-เบียร์ ก่อน 10 ธ.ค.นี้

ผู้ประกอบการ ร้องผู้ว่าฯ ชลบุรี ขอเปิดขายเหล้า-เบียร์ ก่อน 10 ธ.ค.นี้
ขอเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร วันนี้ ( 29 พ.ย.64) ตัวแทนจากชมรมผู้ประกอบการจอมเทียน กว่า 20 คน เดินทางมาดักรอนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ก่อนเข้าร่วมประชุมวางมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยยื่นหนังสือขอให้จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ก่อนวันที่ 16 ม.ค.64  

ประธานชมรมผู้ประกอบการจอมเทียน กล่าวว่า ผู้ประกอบการในเมืองพัทยาได้รับความเดือดร้อนมาก กิจการถูกสั่งให้ปิดจังหวัดอื่น จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ผู้ประกอบการหลายคนขาดทุนหลักล้านบาท ลูกจ้างในร้านก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้มีการอนุญาตขายแอลกอฮอล์ได้ ในวันที่ 1 ธ.ค.64 ช้าสุดคือวันที่ 10 ธ.ค.64 เพราะอยู่ในช่วงไฮซีซัน หากเลื่อนไปเปิดช่วงกลางเดือน ม.ค.65 คงไม่มีลูกค้ามาเที่ยว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการพัทยา ยินดีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดไม่มีอำนาจอนุญาตให้เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องรอทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนด แต่จะนำเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเข้าที่ประชุม และเสนอให้ ศบค.พิจารณาตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ ส่วนกรณีที่ ศบค.อนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้เป็นบางจังหวัด  คาดว่าเป็นการนำร่อง หากพบว่ามีการกลับมาระบาดหลังจากการอนุญาตให้จำหน่ายแอลกอฮอล์จะได้ควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที