เช้านี้ที่หมอชิต

นายกฯ ชื่นชมบรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

เช้านี้ที่หมอชิต - จบไปแล้วกับการเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิกสภา อบต. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรี ก็ชื่นชมที่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคึกคัก พร้อมขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันออกไปใช้สิทธิออกเสียง สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ การที่คนออกมาใช้สิทธิมากถึง 70% สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกผู้แทนระดับตำบลเพื่อมาบริหารพื้นที่ และเห็นถึงการตื่นตัวของประชาชนตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การเมืองระดับประเทศในอนาคต พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมกันทำงาน แก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาชนในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังให้ความสำคัญกับการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกไม่ให้มีการซื้อสิทธิ-ขายเสียง ในทุกระดับของการเลือกตั้ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้มีคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เริ่มตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ