เช้านี้ที่หมอชิต

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชม อุโบสถไม้ตะเคียนทอง วัดป่าวังน้ำเย็น

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปชมสถานที่อันซีนของจังหวัดมหาสารคาม นั่นก็คือ วัดพุทธวนาราม หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น วัดแห่งนี้นักท่องเที่ยวนอกจากจะมาทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว จุดเด่นที่พลาดไม่ได้ ก็คือ เจดีย์ศรีมหาสารคาม องค์ใหญ่สีทองงดงาม มองเห็นสวยเด่นแต่ไกล

รวมถึงศาลาการเปรียญไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งใช้เสาไม้ถึง 112 ต้น สร้างจากไม้เนื้อแข็งประกอบด้วยไม้แดง ไม้ประดู่ ตกแต่งด้วยไม้สักทอง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท และหอระฆังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่ พร้อมฆ้องยักษ์ ที่วางเด่นสง่าให้ชื่นชม

นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12 กิโลกรัม ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาเยือนไม่ควรพลาดชม และกราบนมัสการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล