เช้าข่าว 7 สี

สธ.ให้ตรวจ RT-PCR นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ให้คงมาตรการตรวจเข้มโควิด-19 โดยใช้วิธีตรวจแบบ RT-PCR กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้าไทย ไปถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบแม่นยำในผลตรวจโควิด-19 ยังไม่อนุญาตให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK แล้วไปเที่ยวได้เลยในกลุ่ม Test & Go

นอกจากนี้ผลตรวจนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ เข้ามาเที่ยวในรูปแบบกักตัวใน Sandbox รวม 1,007 คน ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน

ผลการเปิดประเทศมา 29 วัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศแล้วกว่า 120,000 คน ตรวจพบติดเชื้อ 160 คน หรือ 0.13 % โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจเชื้อกลายพันธุ์ ยืนยันว่าไทยยังไม่พบสายพันธุ์โอไมครอน

นอกจากนี้ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการของไทย มีขีดความสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมและวินิจฉัยการกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนได้ ไม่ให้หลุดลอดเข้ามาระบาด

อัปเดตจากระบบหมอพร้อม ล่าสุดไทยฉีดวัคซีนไปได้กว่า 92.5 ล้านโดส ยังเหลืออีกประมาณ 7,400,000 โดส จะถึงเป้า 100 ล้านโดส