เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2564

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้...