7HD ร้อนออนไลน์

ลุ้น!! ครม. เคาะโครงการประกันราคาข้าว 1.5 แสนล้านบาท ช่วยชาวนา

ลุ้น!! ครม. เคาะโครงการประกันราคาข้าว 1.5 แสนล้านบาท ช่วยชาวนา
วันนี้ (30 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 76,000 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันราคาข้าว ที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรอีก 31 งวดที่เหลือ รวมแล้ว เงินในโครงการ ประกันราคาข้าวราว 89,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติเงินในโครงการ รักษาคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 155,000 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า ยังจะเสนอขออนุมัติเงินสำรอง ไว้ใช้สำหรับโครงการประกันราคายางพาราด้วย โดยจะขออนุมัติ 10,000 ล้าน แต่ตอนนี้ราคายางไม่ต้องประกัน เพราะมีราคาสูงกว่าราคาประกันแล้ว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลได้จัดสรรแหล่งเงินเพิ่มเติม ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งในที่ประชุม ครม. วันนี้ ยังจะได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินมาตรการคู่ขนาน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย เพี่อให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 หลังจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเร่งเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยเร็วที่สุด 

นายธนกร กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีทราบดีว่าพี่น้องชาวนาเฝ้ารอการดำเนินการ รัฐก็เร่งทำทันทีตามที่ได้รับปากไว้ที่จะจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งยังผลักดันมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยในพืชอื่นๆ อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย