ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวบิดเบือน ตลับทางด่วนชำรุด ต้องเสียค่าอุปกรณ์ใหม่ 800 บาท

กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า ใครที่ใช้ตลับทางด่วน Easy Pass เมื่อถ่านหมด (ประมาณ 3-4 ปี) ห้ามแกะใส่ถ่านเอง เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่ได้ฟรีที่ด่านทางด่วนทุกแห่ง ถ้าแกะจะเสียหาย และต้องจ่ายค่าตัวใหม่ 800 บาทนั้น ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

ตัวอุปกรณ์ Easy Pass มีแบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ 7 ปี หรือใช้งานได้ประมาณ 14,000 เที่ยว ไม่ใช่มีอายุ 3-4 ปี ตามที่โพสต์ดังกล่าวอ้าง ซึ่งหากอุปกรณ์ถึงคราวแบตเตอรี่หมดอายุ สามารถติดต่อขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ที่อาคารด่านหรือศูนย์บริการฯ ของ กทพ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ซึ่งอุปกรณ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากอุปกรณ์มีรอยงัดแงะ, แตกหัก, ชำรุด, สูญหาย ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกอุปกรณ์ทดแทน ตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บัตร Easy Pass ตัวเครื่อง Easy Pass จำนวน 300 บาท บัตร Smart Card 30 บาท ดังนั้น ตามข้อมูลที่อ้างถึงใน Facebook ที่จะต้องจ่ายค่าตัวใหม่ 800 บาท จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หรือโทร. EXAT Call Center