ข่าวภาคค่ำ

โควิด-19 ส่งผลให้คนไทยจนเพิ่ม ปัตตานีติดอันดับคนจนนาน 17 ปี

ข่าวภาคค่ำ - สภาพัฒน์ฯ เผย พิษโควิด-19 ทำให้สัดส่วนผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 500,000 คน ขณะที่ จังหวัดปัตตานี ติดอันดับคนจนมานาน 17 ปี

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เผยแพร่สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยปี 2563 พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนในประเทศเพิ่มเป็น 4.8 ล้านคน รายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ 2,762 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 500,000 คน ซึ่งถือว่าไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลอัดฉีดมาตรการเยียวยาประชาชน 40 ล้านคน เฉลี่ยคนละ 13,473 บาทต่อปี เพื่อพยุงเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ พบว่าภาพรวมครัวเรือนทั้งประเทศมีความเปราะบางเพิ่มขึ้นจากความสามารถหารายได้ลดลง ซึ่งหากแบ่งตามระดับความรุนแรงของความยากจน พบว่ามีคนยากจนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดย จังหวัดปัตตานี มีสัดส่วนคนจนติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรกมาตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องถึงปี 2563 หรือตลอดระยะเวลา 17 ปี

ด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ภาพเศรษฐกิจไทยปีนี้การลงทุนในภาคภาคเอกชนยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว แต่ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่ในระบบประกันสังคมที่ปรับลดลง และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ปรับดีขึ้น