ข่าวภาคค่ำ

พรุ่งนี้ เริ่มตัดแต้มพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

ข่าวภาคค่ำ - พรุ่งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะเริ่มใช้ระบบตัดแต้ม เพื่อพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะผู้ที่ฝ่าฝืนวินัยจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยกระดับการให้บริการ

กรมการขนส่งทางบก จะนำระบบตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ยกระดับการให้บริการรถสาธารณะ ทั้งรถยนต์สาธารณะ หรือ รถแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือตุ๊กตุ๊ก, รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงรถบรรทุก และรถโดยสาร ซึ่งทุกคนจะได้รับ 100 คะแนน เมื่อทำผิดวินัยจราจร จะถูกตัดคะแนนตามกลุ่มความผิด 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 หากกระทำผิด อาทิ ไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถ, ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน, ก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสาร ถูกตัดครั้งละ 10 คะแนน

กลุ่มที่ 2 เช่น ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร, ปฏิเสธผู้โดยสาร, เสพของมึนเมาขณะขับรถ ตัดครั้งละ 20 คะแนน

ส่วนกลุ่มที่ 3 กระทำการลามก, ขับรถประมาท หวาดเสียวเป็นอันตราย, ใช้ความเร็วเกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถูกตัด 30 คะแนน

แต่หากทำผิดร้ายแรง สร้างผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือภาพพจน์ประเทศ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จะถูกตัดคะแนนรวดเดียว เหลือ 0 คะแนน ซึ่งผู้ถูกตัดคะแนนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามเงื่อนไข จึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่