7HD ร้อนออนไลน์

มติ ครม. ยกเลิกตรวจ ATK แทน RT-PCR สำหรับผู้เดินทางเข้าไทยแบบไม่กักตัว

มติ ครม. ยกเลิกตรวจ ATK แทน RT-PCR สำหรับผู้เดินทางเข้าไทยแบบไม่กักตัว
วันนี้ (30 พ.ย.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแก้ไขมติ ศบค. โดยให้คงวิธีตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ภายใต้เงื่อนไขไม่กักตัวต่อไป จากเดิมที่จะอนุญาตให้ใช้ผลตรวจ ATK แทนได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ ส่งผลให้เงื่อนไขการจองที่พัก 1 คืน ยังจำยังต้องมีต่อไปตามเดิม ถือเป็นการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์

ข่าวอื่นในหมวด