ประเด็นเด็ด 7 สี

รล.ตากใบ รับนักท่องเที่ยว และชาวบ้านจากเกาะหมากกลับเข้าฝั่ง

ประเด็นเด็ด 7 สี - ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประสานทหารเรือนำ เรือหลวงตากใบ ออกไปรับนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่ติดค้างอยู่บนเกาะหมากได้สำเร็จ หลังจากที่เดินทางกลับเข้าฝั่งไม่ได้ เนื่องจาก ปัญหาคลื่นลมแรง

บริเวณท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.จังหวัดตราด  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ตกค้างอยู่ที่ เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จำนวน 85 คน กลับเข้าฝั่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้งหมดไม่สามารถเดินทางกลับเข้าฝั่งได้ เพราะปัญหาลมแรง คลื่นสูง 2 -3 เมตร ทำให้เรือโดยสารไม่สามารถให้บริการได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เผยว่า ศรชล. จังหวัด ตราด ได้รับการประสานจากนักท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือ จึงได้ประสานขอความร่วมมือ จาก เรือหลวงตากใบ เพื่อขอให้นำเรืออกไปรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าฝั่ง

ทั้งนี้ ช่วงการเปลี่ยนฤดู มักมีปัญหาคลื่นลมแรง ทางจังหวัด จึงขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศ หรือเผื่อเวลาในการเดินทางไป-กลับ ไว้ด้วย นาวาตรีศุภชัย ประกอบ ผู้บังคับการ เรือหลวงตากใบ กล่าวว่า หลังรับการประสาน จาก ศรชล. จังหวัดตราด จึงได้วางแผน เพื่อเดินทางไปรับนักท่อง เที่ยว ให้รวดเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สภาพอากาศและคลื่นลมดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ เนื่องจาก เรือหลวงตากใบ เป็นเรือตรวจการณ์ปืน ชั้น 2 ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงเดินทางไปรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้อย่างปลอดภัย