เช้านี้ที่หมอชิต

ศึกเลือกตั้งนายก อบต. บางพื้นที่ยังไม่จบ ผู้สมัครคะแนนเสมอ ต้องจับสลากหาผู้ชนะ

เช้านี้ที่หมอชิต - แม้ว่าการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่บางเขตเลือกตั้งยังหาผู้ชนะไม่ได้ เนื่องจากสุดบังเอิญผลคะแนนเสมอกัน สุดท้ายต้องจับฉลากตัดสินหาผู้ชนะอีกแล้ว เมื่อวานที่ทราบกันมีที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดพิษณุโลก คราวนี้ที่จังหวัดสระแก้ว

โดยผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ 13 จำนวน 2 คน คือ นายธีระวัฒน์ ฉลาดจิตร์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และนายมนตรี รอหัน ซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข 2 ที่ปรากฏผลนับคะแนนเสียงได้เท่ากันจำนวน 142 คะแนน ซึ่งตามระเบียบเลือกตั้ง ทำให้ นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์ ปลัด อบต.สระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต. ต้องงัดระเบียบ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 181-183 มาใช้

โดยให้จับสลาก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.สระแก้ว จะเป็นคนจับสลาก เพื่อกำหนดว่าใครจะเป็นคนจับสลากตามลำดับก่อน-หลัง จากนั้นในการจับสลากครั้งที่ 2 จะมีการเขียนในสลากว่า "ได้รับการเลือกตั้ง" และ "ไม่ได้รับการเลือกตั้ง" โดยคนที่จับได้สลากได้ในอับดับแรก จะมีสิทธิ์เป็นคนจับสลากขึ้นมาก่อน หากใครจับสลากได้คำว่า "ได้รับการเลือกตั้ง" ก็จะถือว่าคนนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. หมู่ 13 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ

ข่าวอื่นในหมวด