เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 1 ธันวาคม  2564

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้เข้าปกคุลมภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้...