7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ม.แม่โจ้ โชว์นวัตกรรมซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโรค

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโลหะเงินบริสุทธิ์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ใช้ฆ่าเชื้อโรค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หลังศึกษาจนพบว่าโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99 % หากนำเข้าสู่กระบวนการทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กจิ๋ว สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ "ซิลเวอร์นาโน" ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น ตัวผลิตภัณฑ์สามารถฆ่าเชื้อโรค หรือ ป้องกันเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคงอยู่ได้นาน 7-14 วัน

แม้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคสูง แต่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ซิลเวอร์นาโน ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากส่วนประกอบหลัก คือ อนุภาคของโลหะเงินบริสุทธิ์ จึงอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผู้ที่มีอาการแพ้โลหะเงินได้ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม้โจ้ทดลองนำผลิตภัณฑ์มาใช้ตั้งแต่เชื้อโควิด-19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดเเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ โดยปูพรมฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน จนปัจจุบันก็พบว่าไม่มีการระบาดในพื้นที่แล้ว แม้จะเปิดพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนาม เป็นศูนย์ CI ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในระดับสีเขียวอยู่ก็ตาม

ส่วนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เริ่มเป็นที่สนใจของภาคเอกชน มีการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งผลงานฝีมือนักวิจัยไทยที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง