7HDร้อนออนไลน์

"โมเดอร์นา" ประกาศกลยุทธ์รับมือ "โอไมครอน" เร่งทดสอบ 3 สูตรวัคซีน

"โมเดอร์นา" ประกาศกลยุทธ์รับมือ "โอไมครอน" เร่งทดสอบ 3 สูตรวัคซีน
#โมเดอร์นา ประกาศกลยุทธ์ รับมือโควิดกลายพันธุ์ #โอไมครอน สายพันธุ์ล่าสุดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้อยู่ในกลุ่มไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยระบุว่า บริษัทโมเดอร์นา กำลังทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาทั้ง 3 สูตรคาดว่าจะมีข้อมูลออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้กลยุทธ์ที่วางเป็นแนวทาง การรับมือโอไมครอนใน 3 ระดับ กรณีหากพบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม ไม่สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันในระดับที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้  มีดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 โมเดอร์นาได้ทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ในขนาด 100 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี 306 คน เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบซีรัมจากเลือดของอาสาสมัคร เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อและป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้หรือไม่

กลยุทธ์ที่ 2 บริษัทโมเดอร์นา อยู่ระหว่างการศึกษาวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดผสม 2 สูตร ที่บริษัทพัฒนาขึ้นในขั้นตอนการวิจัยทางคลินิก โดยวัคซีนสูตรผสมดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับลักษณะการกลายพันธุ์ที่มีความจำเพาะเจาะจง

-วัคซีนสูตรผสมชนิดแรกคือ วัคซีน mRNA-1273.211 ที่ได้มีการรวบรวมเอาการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งในสายพันธุ์โอไมครอน ที่ปรากฏอยู่ในสายพันธุ์เบต้า ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการฉีดวัคซีน mRNA-1273.211 ในขนาด 50 ไมโครกรัม ในอาสาสมัคร 300 คน และขนาด 100 ไมโครกรัม ในอาสาสมัคร 584 คน
-วัคซีนสูตรผสมชนิดที่ 2  คือวัคซีน mRNA-1273.213 อันเป็นวัคซีนที่ได้รวบรวมเอาการกลายพันธุ์หลายๆ ตำแหน่งในสายพันธุ์โอไมครอน ที่พบในสายพันธุ์บีตาและเดลตา ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการฉีดวัคซีนสูตรนี้ในขนาด 100 ไมโครกรัม ในอาสาสมัครที่ 584 คน และอยู่ในขั้นตอนการวางแผนที่จะทดสอบวัคซีนที่ขนาด 50 ไมโครกรัม ในอาสาสมัคร 584 คน

กลยุทธ์ที่ 3 โมเดอร์นาจะรีบพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) โดยด่วน

ที่ผ่านมา โมเดอร์นาได้มีการพัฒนาวัคซีนเข็มกระตุ้นที่มีความจำเพาะต่อไวรัสทั้งสายพันธุ์บีตาและเดลตามาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความสามารถของโมเดอร์นาในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่ สำหรับใช้ในการทดสอบทางคลินิกให้แล้วเสร็จได้ภายใน 60-90 วัน

ข่าวอื่นในหมวด