เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : รัฐเพิ่มงบกว่า 332 ล้านบาท ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยข้อมูลให้บริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า

จากจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้ง 2 กลุ่มที่มีอยู่ 305,493 คน ในจำนวนนี้ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส 289,116 คน คิดเป็นร้อยละ 94.63 ผลพบว่า ผู้ติดเชื้อจำนวน 204,504 คน คิดเป็นร้อยละ 80  มีปริมาณไวรัสลดลง และในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ ตรวจไม่พบไวรัสในเลือดด้วยถึง 194,611 คน หรือร้อยละ 77 ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่ดีนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้

ทั้งนี้ รัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้วกว่า 3,343 ล้านบาท เป็นกว่า 3,676 ล้านบาทในปีนี้ พร้อมเพิ่มบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี และค่าบริการฟอกไตแก่ผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อให้เข้าถึงการรักษา ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคด้วย

ข่าวอื่นในหมวด