เช้านี้ที่หมอชิต

พิษโอไมครอน แรงงานไทยในแอฟริกากลับไทยได้หลังปีใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (1 ธ.ค.) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศ กรณีทวีปแอฟริกามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ประกอบด้วย สาธารณรัฐบอตสวานา, ราชอาณาจักรเอสวาตินี, ราชอาณาจักรเลโซโท, สาธารณรัฐมาลาวี, สาธารณรัฐโมซัมบิก, สาธารณรัฐนามิเบีย, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐซิมบับเว ว่าจากการสำรวจพบว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทวีปแอฟริกาแบบถูกกฎหมาย รวมทั้งหมด 253 คน โดยแบ่งเป็น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 221 คน, สาธารณรัฐโมซัมบิก 31 คน และราชอาณาจักรเลโซโท 1 คน

ล่าสุดมีแรงงานที่ได้แจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทย จำนวน 120 คน เนื่องมาจากเป็นพนักงานสัญญาจ้างแบบ 6 เดือน และหมดสัญญาพอดี โดยในจำนวน 120 คนนี้ ประกอบอาชีพเป็นช่างเชื่อม จากเดิมจะกลับมาในวันที่ 7-8 ธันวาคมนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินกลับเข้าประเทศไทย และเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ทางกระทรวงแรงงานได้หารือกับนายจ้าง จึงมีข้อสรุปว่าให้รอดูสถานการณ์ไปก่อน และคาดว่าจะได้กลับมาประเทศไทยในช่วงหลังปีใหม่

ส่วนมาตรการรองรับแรงงานกลุ่มนี้ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง นายไพโรจน์ กล่าวว่า จะต้องรอดูมาตรการจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แต่ในขณะนี้ผู้ที่กลับมาจาก 8 ประเทศดังกล่าว และต้องการเข้าประเทศไทย จะต้องกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อแบบละเอียดด้วยวิธี  RT-PCR ทั้งหมด 3 ครั้ง หากเป็นช่วงที่แรงงานกลับมาจริง ๆ จะมีมาตรการอย่างไร ก็จะต้องปฏิบัติตามที่ ศบค.ประกาศ และแรงงานกลุ่มนี้ก็สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการจัดหางานได้ เพราะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ เป็นช่างเชื่อม มีรายได้สูงมากต่อเดือน เมื่ออาศัยอยู่ที่ไทยก็มีงาน มีรายได้ เพียงแต่ว่าการไปทำงานที่แอฟริกามีรายได้สูงกว่า