เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ วันนี้ 2 ธันวาคม 2564

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนไปปกคลุมทะเลอันดามันแล้ว ในขณะที่ร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย...