7HDร้อนออนไลน์

อบต.เสาภา ติดเชื้อโควิดเพิ่มเป็น 24 คน แล้ว หลังจัดการเลือกตั้ง อบต. เสนอ กกต.จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้กักตัวที่มาใช้สิทธิให้ชัดเจน

(2 พ.ย.64 )  หลังจาก นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เสาเภา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยสั่งปิด อบต.เสาเภา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 7 ธ.ค.นี้  หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 13 คน  ในห้วงของการจัดการเลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา  สืบสวนโรคแล้ว ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องหรือมีต้นตอมาจากผู้มาใช้สิทธิคนใด  และได้ขอให้ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนั้น

ล่าสุดนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัด อบต.เสาเภา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ พบเจ้าหน้าที่ อบต.เสาเภา ติดเชื้อโควิดเพิ่ม รวมแล้ว 24 คน กระจายอยู่ในทุกแผนก เชื่อว่าน่าจะมาจากการจัดการเลือกตั้ง เพราะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันทำงาน

“จึงอยากฝากถึง กกต. ในอนาคตหากมีการจัดการเลือกตั้งอีก แนะให้เปิดช่องทางพิเศษ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องกักตัวจากโรคโควิด ให้แยกออกจากหน่วยเลือกตั้งชัดเจน เช่น เปิดช่องทางออนไลน์ หรือ จัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ยังโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เพราะเจ้าหน้าที่ประจำ ณ หน่วยเลือกตั้ง จะไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าใครมีประวัติต้องกักตัวหรือไม่ เพื่อช่วยกันป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ “ ปลัด อบต.เสาเภา กล่าว