เกาะกระแสออนไลน์

จ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว ทำอย่างไร? มีคำตอบ

จ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว ทำอย่างไร? มีคำตอบ
ใครจ่ายหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว หากค้างจ่ายค่าบัตรเครดิตตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป แนะนำติดต่อคลินิกแก้หนี้ ทำอย่างไรเช็ก

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 คลินิกแก้หนี้ by SAM คลายล็อกหนี้เสียบัตร ประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ หนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ต.ค.64 สมัครได้ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย.64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
2.เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
3.เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ต.ค. 64
4.หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. หยุดใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต
2. จดหนี้บัตรทั้งหมดที่มีและทำตามนี้

อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกบัตร
ㆍเรียงจากยอดหนี้ น้อย + มาก
จ่ายหนี้บัตรที่มียอดหนี้น้อย ด้วยจำนวนเงินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
(ถ้าจ่ายบัตรนี้หมด จะได้มีเงินไปใช้จ่ายหรือจัดการหนี้ก้อนต่อไป)
ส่วนบัตรที่เหลือให้จ่ายอย่างน้อยขั้นต่ำ

อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน
ㆍเรียงจากอัตราดอกเบี้ย มาก + น้อย
จ่ายหนี้บัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยมาก ด้วยจำนวนเงินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย
ส่วนบัตรที่เหลือให้จ่ายอย่างน้อยขั้นต่ำ

หมายเหตุหากหยุดจ่าย หนี้จะเพิ่มขึ้นและเสียประวัติเครดิต

3. เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ในแบบที่เราจ่ายไหว เช่น รวมหนี้บัตรกับหนี้บ้าน หรือเปลี่ยนประเภทหนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
- รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
- กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
- กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)

ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

โดยสามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking / สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4

ขอบคุณข้อมูลจาก  คลินิกแก้หนี้ by SAM

ข่าวอื่นในหมวด