ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนปริศนาตัดลงที่นา จ.ยโสธร

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปที่จังหวัดยโสธร ไปดูถนนที่มีการตัดลงไปที่นา โดยชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นถนนของหน่วยงานไหน เป็นอย่างไร ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

กรณีดังกล่าว ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าถนนสายดังกล่าวก่อสร้างอยู่บนคันคลองของชลประทาน สร้างความงุนงงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ชาวบ้านยังบอกถนนที่สร้างขึ้นกลางเป็นแหล่งมั่วสุม แข่งรถให้กับวัยรุ่นในพื้นที่

จากการตรวจสอบทำให้ทราบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นคันคลองชลประทานที่ส่งน้ำไปยังปลายคลอง ด้านบนถูกออกแบบให้เป็นถนนขนาดเล็กกว้าง 5 เมตร ใช้งบประมาณ 8.417 ล้านบาท ส่วนที่ต้องออกแบบให้ด้านบนเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นไปตามระเบียบที่ต้องสร้างให้ได้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานกรมหลวงชนบท และเป็นการใช้ยางพาราก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาล และใช้ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อีกทาง

กรณีนี้ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าไว้ดังนี้

พรุ่งนี้ตามกันต่อกับถนนคันคลองอีกเส้นทาง ที่สร้างลงไปในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร มีความเห็นว่าอย่างไร