ข่าวภาคค่ำ

เยียวยาแรงงานสถานบันเทิงคนละ 5,000 บาท

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงแรงงาน เคาะแล้ว มาตรการเยียวยา นักร้อง นักดนตรี และคนทำงานในสถานบันเทิง จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท จากผลกระทบที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิง ในสถานการณ์โควิด-19

ตัวแทนภาคธุรกิจ และลูกจ้างสถานบันเทิง เข้าประชุมหารือกับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ไนต์คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ได้ข้อสรุปที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือเยียวยาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ลูกจ้างมาตรา 33 จะได้รับเงินว่างงานจากประกันสังคม กรณีเหตุสุดวิสัย เป็นเงิน 50% ของค่าจ้าง ได้ประมาณคนละ 7,500 บาท ขณะที่กลุ่มลูกจ้างอิสระ อาทิ นักร้อง นักดนตรี ดีเจ และนักแสดงตลก จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มแรงงานสถานบันเทิง ที่จะได้รับเงินเยียวยา คาดว่ามีกว่า 200,000 คน

ส่วนผู้ประกอบการสถานบันเทิง ให้ลงทะเบียนเข้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานต่ออีก 1 เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อพนักงาน 1 คน รวมไม่เกิน 200 คน 

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผอ.ศบค. ระบุถึงการจัดงาน Countdown 2022 ในปีนี้ ให้จัดได้ แต่ผู้จัดงาน ต้องส่งรายละเอียดกิจกรรมให้ ศบค.พิจารณาตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นการจัดงานพื้นที่กลางแจ้ง

สำหรับการประชุม ศบศ. วันนี้ (3 ธ.ค.) เห็นชอบมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ อาทิ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จะได้สิทธิพิเศษทางภาษี และยกเว้น ภาษี Capital Gain Tax 0% การลงทุนในสตาร์ตอัพไทย