ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ที่วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน มีผู้มารับบริการ 344 คน และมีผู้ป่วยส่งต่อ 18 คน พร้อมเชิญกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน 300 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง 5 คน พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ส่วนที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการจัดกิจกรรมในโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ได้จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ประชาชน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซอยงามวงศ์วาน 47 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

และที่ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ซอยงามวงศ์วาน 35 มีการจัดโครงการเยี่ยมผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาสชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ตามพระดําริ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบถุงยังชีพ และสิ่งของที่จำเป็น พร้อมกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชน พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ และมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็น พร้อมกระเป๋ายาพระราชทาน

ข่าวอื่นในหมวด