สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ตามนักท่องเที่ยวแอฟริกาได้แล้ว ตรวจไม่พบ "โอไมครอน"

สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนมากที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ บอตสวานา โมซัมบิก ซิมบับเว นามิเบีย มาลาวี เอสวาตินี เลโซโท ไนจีเรีย และกานา 

จากจุดระบาดในทวีปแอฟริกากระจายไปเป็น 40 ประเทศ และ 1 เขตบริหารพิเศษ ที่พบผู้ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวและคนที่เดินทางนำเชื้อเข้าไปจากต่างประเทศ แล้วตรวจพบก่อน ยังไม่ได้แพร่ระบาดในประเทศนั้นๆ 

ส่วนไทยไม่รับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง 8 ประเทศแถบแอฟริกาใต้เข้ามาแล้ว แต่ช่วงก่อนประกาศห้าม มีนักท่องเที่ยวและคนเดินทางเข้ามาจากทวีปแอฟริการวม 786 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงใน 8 ประเทศ ที่ต้องตามตัวมาตรวจ คือคนที่ยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน จำนวน 167 คน ตามได้แล้วกว่า 50 คน ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ำตามได้แล้ว 20 คน 

ล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจโควิด-19 ในชาวแอฟริกา 64 คน ผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อจึงไม่ต้องส่งตรวจวินิจฉัยโอไมครอนต่อ และจากนี้ ศบค.จะเร่งติดตามนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาอีกกว่า 123 คน ส่งตรวจโควิด-19