7HDร้อนออนไลน์

ขสมก. จัดรถเมล์ฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางไป “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 “ ระหว่างวันที่ 5-6 ธ.ค.นี้

วันสำคัญ 5  ธันวาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา

ในการนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีความถี่ในการปล่อยรถโดยสาร คันละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9

1.ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 5 เส้นทาง (จอดรับ - ส่งที่กรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 2 สโมสรทหารบก - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 3 สนามศุภชลาศัย - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 4 สนามหลวง - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 5 วงเวียนใหญ่ - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

2. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 4 เส้นทาง (จอดรับ - ส่งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ)
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 3 สนามหลวง - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่ - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านข่าวได้ที่ : https://zhort.link/p1Q

สำหรับ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เป็นโครงการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมอบที่ดิน 297 ไร่ ซึ่งแต่เดิมคือ สนามม้านางเลิ้ง ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานครฯ สำหรับประชาชนทุกคนได้เข้ามาใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย อย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่เหล่า

โดยสวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ ถือว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันอันใกล้ชิดของพสกนิกรชาวไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจุดสำคัญคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สระน้ำเลข 9 (เลข ๙ ไทย) สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง การจัดสวนที่สะท้อนแนวคิด คือ “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที” ยิ่งกว่านั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับคลองเปรมประชากร และคลองสามเสน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำอีกด้วย อีกทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนด้วย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569