ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันนี้เสนอตอน "นฤบดินทรจินดา มรดกแหล่งน้ำของแผ่นดิน"

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันนี้เสนอตอน "นฤบดินทรจินดา มรดกแหล่งน้ำของแผ่นดิน"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง