ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนปริศนาตัดลงที่นา จ.ยโสธร ตอนที่ 2

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ตามกันต่อ เพราะถนนอีกเส้นทาง ที่มีการสร้างโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ที่สร้างอยู่บนคันคลองและไปสิ้นสุดยังทุ่งนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ไปติดตามจากคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้

แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง จะชี้แจงถึงถนนอีกสาย ที่อยู่ในพื้นที่บ้านเหมือด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ว่าไม่ได้เป็นการก่อสร้างถนน แต่เป็นคันคลองชลประทาน ที่ส่งน้ำไปยังปลายคลอง แต่ด้านบนถูกออกแบบให้เป็นถนนขนาดเล็ก  และที่ต้องออกแบบให้ด้านบนเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานกรมหลวงชนบท และเป็นการใช้ยางพาราในการก่อสร้าง ตามนโยบายของรัฐบาล และใช้ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกร แต่จากการชี้แจงดังกล่าว ชาวบ้านกลับเกิดความสงสัย เพราะถนนคันคลอง ทั้ง 2 แห่ง กลับไม่ใช่คันคลอง ของคลองหลักที่มีขนาดใหญ่กว่า และชาวบ้านใช้สัญจรผ่านมากกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นดินลูกรังอยู่

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังมีโครงการก่อสร้างในลักษณะเดียวกันอีก ที่เป็นของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เบื้องต้นพบแล้ว 5 โครงการ ส่วนกระบวนการตรวจสอบ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ซึ่งกรณีนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามนำมาเสนออีกครั้ง