7HD ร้อนออนไลน์

"หมอเฉลิมชัย" ชี้ "สายพันธุ์โอไมครอน" อาจทำให้โควิด-19 ยุติการระบาดต่อมนุษยชาติได้

วันนี้ (5 ธ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายานว่า นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กเขียนถึงความรู้เรื่องโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอไมครอน” โดยระบุข้อความว่า “โอไมครอน” อาจทำให้โควิด-19 ยุติการระบาดต่อมนุษยชาติได้ ในมุมมองที่ดีที่สุด เนื่องจากไวรัสโคโรนาลำดับที่ 7 ที่ก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสสารพันธุกรรมเดี่ยวที่เรียกว่า “อาร์เอ็นเอ” (RNA) จึงมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมา กลายพันธุ์ไปแล้ว กว่า 1000 สายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อย แต่มีสายพันธุ์ที่คนรู้จักอยู่ประมาณ 10 สายพันธุ์ เพราะจะต้องมีลักษณะที่ทั้งแพร่ระบาดรวดเร็วกว้างขวาง และสร้างการเจ็บป่วยที่มีอาการมาก หรือดื้อต่อวัคซีน แต่จะมีไวรัสจำนวนมากที่แพร่ระบาดไม่รวดเร็วกว้างขวาง ก็จะไม่ได้รับความสนใจจากมนุษย์

หมอเฉลิมชัย ยังระบุต่อว่า ขณะเดียวกันไวรัสที่ก่ออาการรุนแรง แต่ไม่ได้แพร่ระบาดรวดเร็วกว้างขวาง ก็จะไม่มีความสำคัญกับมนุษยชาติเช่นกัน การพิจารณาลักษณะเด่นของไวรัสสามประการ จะทำให้สามารถคาดการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัสได้ว่า จะมีผลกระทบกับมนุษยชาติอย่างไรบ้าง คือ

1.ความสามารถในการแพร่ระบาด (Transmissibility) ว่ารวดเร็ว กว้างขวางมากเพียงใด

2.การก่อโรคที่สร้างอาการรุนแรงในมนุษย์ (Severity of Disease)

3.การดื้อต่อวัคซีน (Effectiveness of Vaccine)

ในฉากทัศน์ (Scenario) ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติก็คือ ไวรัสจะต้องมีการแพร่ที่รวดเร็วกว้างขวางมากในประเด็นที่หนึ่ง ต้องรวดเร็วกว้างขวางมากเพียงพอที่จะครอบคลุมทุกสายพันธุ์ จนเหลือเป็นสายพันธุ์เดียว และต้องโชคดี ไวรัสไม่ก่อให้เกิดอาการเลย เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ ส่วนประเด็นดื้อแต่วัคซีนหรือไม่ ก็จะไม่มีความสำคัญหรือจำเป็น

หมอเฉลิมชัย ระบุว่า “ถ้าไวรัสโอไมครอนมีประเด็นที่หนึ่งคือแพร่ระบาดกว้างขวางครอบคลุมทั้งโลก และมีประเด็นที่สองคือไม่รุนแรงไม่มีอาการ ประเด็นที่สามเรื่องดื้อแต่วัคซีนก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เมื่อไวรัสโอไมครอนระบาดจนแซงเดลตาสำเร็จแล้ว แต่ตัวเองไม่มีความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดอาการ โควิด-19 ก็จะยุติลงโดยสมบูรณ์”

หมอเฉลิมชัย ระบุต่อว่า ส่วนถ้าเป็นกรณีอื่น ก็จะมีความรุนแรงผลกระทบต่อมนุษยชาติแตกต่างกันออกไป แม้ไวรัสโอไมครอนจะไม่เป็นไปในทางดีที่สุด แต่ในอนาคตก็อาจจะมีไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว โควิด-19 ก็จะยุติลงได้ โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันหมู่แต่อย่างใด

หมอเฉลิมชัย เขียนในตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตาม การเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ หรือการที่มีการติดเชื้อมากพอจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งฉากทัศน์ที่จะทำให้โรคระบาดโควิด-19 ยุติลงได้เช่นกัน ต้องลุ้นและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไป ว่าโควิด-19 จะยุติลงด้วยฉากทัศน์แบบใด ระหว่างไวรัสกลายพันธุ์แพ้ภัยตนเองจนไม่ก่อโรค หรือมนุษยชาติวิจัยพัฒนาวัคซีนจนป้องกันได้สำเร็จ หรือไวรัสระบาดมากจนมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำเร็จ เป็นการมองด้วยความรู้ทางวิชาการครับ