ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นเนื่องในโอกกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม ตลอดจนเพื่อให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่าง จากสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตร รวม 333 คน

ข่าวอื่นในหมวด