ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันนี้เสนอตอน "นฤเบศ ร.๙ พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งดิน"

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 วันนี้เสนอตอน "นฤเบศ ร.๙ พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งดิน"

ข่าวอื่นในหมวด