ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัส เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อมพรมหาเถร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำรัส เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด